فروش سوئیتهای فلت

در این قسمت میتوانید فلت سوییت مورد نظر خود را جهت مشاهده جزئیات بیشتر انتخاب نمایید.

فلت سوئیت در مرکز شهر ایروان
فلت سوئیت دنج
منطقه:

مرکز

خیابان:

آرامی

مساحت:

51 متر مربع

قیمت:

130،000 دلار