فروش آپارتمان سه خوابه

در این قسمت میتوانید آپارتمان سه خوابه مورد نظر خود را جهت مشاهده جزئیات بیشتر انتخاب نمایید.

آپارتمان دو خوابه در مرکز شهر ایروان
آپارتمان سه خوابه بازسازی شده
منطقه:

مرکز

خیابان:

امیریان

مساحت:

169 متر مربع

قیمت:

380،000 دلار

آپارتمان دو خوابه در مرکز شهر ایروان
آپارتمان سه خوابه بازسازی شده
منطقه:

مرکز

خیابان:

امیریان

مساحت:

235 متر مربع

قیمت:

420،000 دلار

آپارتمان سه خوابه در مرکز شهر ایروان
آپارتمان سه خوابه بازسازی شده
منطقه:

مرکز

خیابان:

رستم

مساحت:

165 متر مربع

قیمت:

265،000 دلار