فروش آپارتمان دو خوابه

در این قسمت میتوانید آپارتمان دو خوابه مورد نظر خود را جهت مشاهده جزئیات بیشتر انتخاب نمایید.

آپارتمان دو خوابه در مرکز شهر ایروان
آپارتمان دو خوابه مبله
منطقه:

مرکز

خیابان:

چارنتس

مساحت:

90 متر مربع

قیمت:

160،000 دلار

آپارتمان دو خوابه در مرکز شهر ایروان
آپارتمان دو خوابه مبله
منطقه:

مرکز

خیابان:

امیریان

مساحت:

92 متر مربع

قیمت:

250،000 دلار

آپارتمان دو خوابه در مرکز شهر ایروان
آپارتمان دو خوابه مبله
منطقه:

مرکز

خیابان:

لئو

مساحت:

97 متر مربع

قیمت:

250،000 دلار

آپارتمان دو خوابه در مرکز شهر ایروان
آپارتمان دو خوابه مبله
منطقه:

مرکز

خیابان:

بیوزاند

مساحت:

88 متر مربع

قیمت:

270،000 دلار

آپارتمان دو خوابه در مرکز شهر ایروان
آپارتمان دو خوابه مبله
منطقه:

مرکز

خیابان:

ساریان

مساحت:

-- متر مربع

قیمت:

350،000 دلار

آپارتمان دو خوابه در مرکز شهر ایروان
آپارتمان دو خوابه
منطقه:

مرکز

خیابان:

آرگیشتی

مساحت:

105 متر مربع

قیمت:

130،000 دلار

آپارتمان دو خوابه در مرکز شهر ایروان
آپارتمان دو خوابه
منطقه:

مرکز

خیابان:

ماشتوتس

مساحت:

84 متر مربع

قیمت:

155،000 دلار

آپارتمان دو خوابه در مرکز شهر ایروان
آپارتمان دو خوابه
منطقه:

مرکز

خیابان:

گقباتسی

مساحت:

86 متر مربع

قیمت:

390،000 دلار